Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony Radca Kowalski pod adresem www.radcakowalski.pl

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – administratorem danych osobowych jest właściciel Bloga Stefan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Kowalski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 4/1, 60-829 Poznań, z którą kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 510 006, mailowo pod adresem e-mail: kancelaria@radcakowalski.pl, jak również za pośrednictwem fanpage’a Bloga w serwisie Facebook oraz profilu w serwisie Instagram.
 2. Blog– strona internetowa dostępna pod adresem www.radcakowalski.pl na platformie WordPress, domena i hosting w serwisie jdm.pl.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Bloga.
 4. Pliki cookies – dane informatyczne (tzw. ciasteczka), w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Autor Bloga poprzez treści zamieszczane na Blogu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Na Blogu mogą być publikowane artykuły innych autorów.
 2. Treści zamieszczane na Blogu nie stanowią porad prawnych, a ich autor nie odpowiada za ich wykorzystanie. Cel publikacji na Blogu jest wyłącznie edukacyjny. Teksty zawierają wyłącznie treść o charakterze ogólnym, które nie stanowią porad prawnych ani wykładni prawa, jak również nie budują stosunku klient-prawnik.
 3. Publikacje umieszczane na Blogu są zgodne ze stanem prawnym aktualnym na dzień ich opublikowania. Z uwagi na to, że przepisy prawa często ulegają zmianie, treść publikacji archiwalnych może nie ulec zmianie i nie być dostosowana do zmian w przepisach prawa. Czytelnik powinien więc w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na datę publikacji, a następnie upewnić się, czy stan prawny publikacji jest zgodny ze stanem aktualnym na dzień zapoznania się z publikacją.

§ 3. DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest wyłącznie Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na Blogu, w tym za pomocą systemu rezerwacji spotkań w zakładce „Kontakt„, a także w celach komunikacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, rezerwacji terminów spotkań i konsultacji za pośrednictwem strony, zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych i jej realizacji, administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook i Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, wysyłki Newslettera, zamieszczania komentarzy, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 3. Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z autorem Bloga bezpośrednio za pomoc wiadomości e-mail na adres: kancelaria@radcakowalski.pl.W takiej sytuacji Użytkownik przekazuje adres e-mail, z którego korzysta, a także inne dane osobowe, jeżeli takie zawrze w swojej wiadomości. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Użytkownika kontaktu drogą mailową. Dane osobowe przekazywane w ten sposób przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu przez Użytkownika danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych zawsze jest w pełni dobrowolne.
 2. Niewyrażenie zgody na podanie przez Użytkownika danych osobowych może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Bloga.

Gromadzenie danych przez Administratora

 1. Dane osobowe Użytkowników Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą odpowiednich narzędzi.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie danych osobowych organom państwowym (np. organom ścigania). W takiej sytuacji Administrator udostępnia żądane dane osobowe.
 4. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Niemniej jednak, nie będą one przechowywane dłużej niż do usunięcia Bloga.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe w celach opisanych w § 3 pkt I ust. 2 i 3 niniejszej Polityki prywatności przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Uprawnienia Użytkowników

 1. 12. Każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z art. 16-21 RODO, o czym mowa w § 3 pkt IV niniejszej Polityki prywatności, w tym w szczególności prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przeniesienia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych osobowych przez Administratora.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik może wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: kancelaria@radcakowalski.pl

 § 4. SYSTEM KOMENTARZY

 1. Opublikowanie komentarza na Blogu jest całkowicie dobrowolne. Niemniej, oznacza to wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną podane w formularzu.
 2. Dla celów związanych z publikowaniem komentarzy na Blogu zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:
  • imię lub pseudonim – te dane wyświetlane będą wszystkim czytelnikom Bloga jako Twój podpis;
  • adres e-mail – jest potrzebny do dodania komentarza, ale nie zostanie udostępniony publicznie czytelnikom Bloga.
 3. Jeżeli chcesz, możesz podać również adres Twojej strony internetowej, ale nie jest to obowiązkowe. Podanie adresu strony internetowej pozwoli administratorowi Bloga i czytelnikom odnaleźć Ciebie i ewentualnie skontaktować się z Tobą.
 4. W systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego został opublikowany komentarz. Dane te zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz są przechowywane przez cały okres funkcjonowania Bloga.
 5. Każdy czytelnik Bloga, który uczestniczy w komentowaniu, ma możliwość śledzenia komentarzy pod konkretnym postem. W tym celu powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu komentarza. Na podany w formularzu adres e-mail będą wysyłane powiadomienia o nowych komentarzach. Z otrzymywania powiadomień można zrezygnować w każdej chwili.
 6. Podczas publikowania komentarzy na Blogu obowiązują podstawowe zasady kultury osobistej, szacunek do drugiego człowieka oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie komentarze naruszające powyższe zasady, szerzące hejt lub agresję, niewnoszące nic do dyskusji, jak również SPAM i kryptoreklamy będą niezwłocznie usuwane przez Administratora.
 7. Dla zapewnienia wygody, funkcjonalności i bezpieczeńtwa komentarzy na Blogu używany jest wpdiscuz.

§ 5. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
  • zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
  • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
  • statystycznych;
  • marketingowych.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie, tablecie. Korzystanie z Bloga będzie nadal możliwe mimo wyłączenia plików cookies, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają takich plików.
 3. Nie wiesz jak wyłączyć pliki cookies? Poniżej znajdziesz przydatne informacje o zmianie ustawień cookies w popularnych przeglądarkach:

 § 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Nowa wersja Polityki Prywatności obowiązuje Użytkowników od momentu udostępnienia jej na Blogu w zakładce Polityka Prywatności.
 3. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy na adres e-mail: kancelaria@radcakowalski.pl
Telefon
Wiadomość