Blog
29.06.2024

Sankcja kredytu darmowego – czy kredyt może być darmowy?

Według danych z BIK blisko 15 milionów Polaków posiada kredyt. Odejmując od populacji nieletnich, co druga osoba w naszym kraju zaciągnęła zobowiązanie na mieszkanie, samochód, sprawy bieżące, konsumpcję i z wielu innych powodów. Chętni do skorzystania z tej formy finansowania rzadko jednak znają swoje prawa. Warto więc dowiedzieć się, czym są sankcje kredytu darmowego i kiedy można z nich skorzystać.

Sankcje kredytu darmowego

Przeciętnemu Nowakowi wydaje się, że w konfrontacji z bankiem jego prawa są nieistotne. Wielka machina instytucjonalna oraz ogromne środki przeznaczane na prawników stawiają go w roli petenta muszącego podporządkować się niejasnym zasadom. Tymczasem klienci banków, w tym kredytobiorcy, mają wiele różnych praw, które mogą m.in. zmniejszyć ich zadłużenie, jeśli umowa zawierała błędy. Tak jest nie tylko w przypadku kredytów walutowych, o czym pisałem w tym wpisie, ale też w przypadku innych typów umów.

Jednym z korzystniejszych dla kredytobiorców zapisów prawnych są tzw. sankcje kredytu darmowego. Ich zastosowanie sprawia, że kredyt nie wiąże się z żadnymi kosztami – do banku należy oddać wyłącznie pożyczoną kwotę. Na czym to polega?

Co to są sankcje kredytu darmowego?

Prawo nakłada na kredytodawców obowiązki dotyczące informowania konsumentów m.in. o zasadach, na jakich są pożyczane im pieniądze oraz o wysokości kosztów, jakimi mogą być obciążeni z tegoż tytułu.  Jeśli kredytodawca złamie reguły wymienione w ustawie, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia, jakim są sankcje kredytu darmowego. 

W teorii wystarczy „wykrycie” naruszenia kredytodawcy i złożenie oświadczenia przez konsumenta, na podstawie którego kredytobiorca będzie uprawniony do zwrotu kwoty kredytu w wysokości kapitału, bez konieczności zapłaty na rzecz kredytodawcy odsetek oraz pozostałych kosztów zastrzeżonych w umowie kredytu. Jak wygląda to w praktyce?

Sankcja kredytu darmowego – kto może skorzystać?

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Podstawowa informacja to ta, że prawo dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich. Nie mogę być one obciążone hipoteką. Pozostałe zasady to:

  • Kwota udzielonej pożyczki nie może być wyższa niż  255 550 złotych,
  • Oświadczenie musi być złożone nie później niż w ciągu pełnego roku kalendarzowego od dnia wykonania umowy,
  • Kredyt musi być w trakcie spłacania (po wypowiedzeniu umowy istnieją inne możliwości rozstrzygnięcia).

Efektem skutecznie złożonego oświadczenia jest fakt, że konsument nie ponosi żadnych kosztów kredytu i nie musi spłacać odsetek, a bank, parabank, skok czy inna instytucja pożyczkowa nie zarabia na tej umowie.

Jak uzyskać sankcje kredytu darmowego?

Kredytodawca (bank, skok, instytucja pożyczkowa) jest zobowiązany do jasnego formułowania umowy oraz podania informacji zgodnych z ustawą o kredycie konsumenckim. Jego fundamentalną zasadą jest fakt, że umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Powinny znaleźć się w niej zapisy, mówiące m.in. o:

  • rodzaju kredytu;
  • czasie obowiązywania umowy;
  • całkowitej kwocie kredytu (udzielonej pożyczce wraz ze wszystkimi kosztami) ustalonej w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
  • terminie wypłaty kredytu 
  • sposobie wypłaty kredytu;
  • stopie oprocentowania kredytu, w tym informacjach takich, jak warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
  • rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO).

Pełna lista informacji znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim.

Jeśli nie wiesz, czego szukać w umowie i chcesz sprawdzić, czy instytucja finansowa nie popełniła błędu, skontaktuj się ze mną. Przeczytam umowę i sprawdzę, czy znajdują się w niej błędy, na podstawie których można zastosować sankcje kredytu darmowego.

Blog Zobacz też:

Od lat zajmuję się prawem podatkowym – jako radca prawny doradzam klientom w zakresie, który pozwala im pomnażać, oszczędzać, chronić lub odzyskiwać majątek. Na blogu przeczytasz o tym, w jaki sposób wykorzystać istniejące przepisy z korzyścią dla swojego biznesu oraz dowiesz się o zmianach i ich interpretacjach, które co rusz pojawiają się w polskim systemie prawnym.

Zobacz świat prawa i podatków oczami radcy prawnego Stefana Kowalskiego i wykorzystaj tę wiedzę do rozwoju swojej firmy!

Wszystkie aktualności
Telefon
Wiadomość